1. Polska 110 lotów
2. Hiszpania 24 loty
3. Włochy 22 loty
4. Wielka Brytania 18 lotów
5. Niemcy 8 lotów
6. Holandia 6 lotów
7. Norwegia 6 lotów
8. Portugalia 6 lotów
9. Belgia 4 loty
10. Rosja 4 loty
11. Stany Zjednoczone 4 loty
12. Szwecja 4 loty
13. Ukraina 4 loty
14. Węgry 4 loty
15. Cypr 2 loty
16. Czechy 2 loty
17. Francja 2 loty
18. Grecja 2 loty
19. Irlandia 2 loty
20. Japonia 2 loty