1. Polska 90 lotów
2. Hiszpania 22 loty
3. Włochy 22 loty
4. Wielka Brytania 16 lotów
5. Portugalia 8 lotów
6. Holandia 6 lotów
7. Niemcy 6 lotów
8. Norwegia 6 lotów
9. Rosja 4 loty
10. Stany Zjednoczone 4 loty
11. Szwecja 4 loty
12. Węgry 4 loty
13. Belgia 2 loty
14. Cypr 2 loty
15. Francja 2 loty
16. Grecja 2 loty
17. Irlandia 2 loty
18. Japonia 2 loty
19. Ukraina 2 loty